แนวเพลง Bebop / Post-Bop มีอะไรบ้าง

หลังจากยุคของเพลง Jazz เกิดขึ้นมาพอวันเวลาได้พ้นผ่านไปกระแสของแนวเพลงเหล่านี้ก็เริ่มเสื่อมถอยลงตามสภาพโดยเฉพาะดนตรีแจ๊สมาในฐานะเพลงป็อปและเพลงเต้นรำ กระทั่งช่วงกลางทศวรรษ 1940 ก็เริ่มมีนักดนตีแนวแจ๊สบางคนพยายามจะพัฒนาดนตรี Jazz ให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพื่อว่าคนฟังเองเวลานั่งฟังจะได้ตั้งใจฟังให้มากขึ้น จริงจังขึ้น ผลตอบกลับที่ได้รับก็คือ ดนตรีแจ๊สกลายเป็นวงดนตรีที่มีขนาดเล็กลง มีเครื่องดนตรี 5-6 ชิ้น ไม่ได้เป็นการเลือกใช้นักดนตรีกว่า 10 คนเหมือนเมื่อก่อน ส่วนในภาคดนตรีเกิดความซับซ้อนในเนื้อหามากมาย มีการใช้โน้ตกับคอร์ดที่มีความพิสดารมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความนิยมการด้นสดในเพลงแบบยาวๆ เพื่อให้นักดนตรีที่ขึ้นเล่นทุกคนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีอย่างเต็มที่นั่นคือส่วนหนึ่งทำให้เพลงแจ๊สกลายเป็นเพลงฟังยากมาจนถึงทุกวันนี้ ดนตรีแจ๊สถูกเรียกว่า Bebop / Post-Bop ถือว่าเป็นดนตรี Jazz แนวแรกที่ใช้การเล่นเพื่อฟังเสียงดนตรีโดยเฉพาะไม่ใช่การใช้เป็นดนตรีเพื่อการเต้นรำอีกต่อไป หลังจากดนตรีแนว Bebop / Post-Bop มีความซับซ้อนจนไม่เหมาะกับการนำมาเต้นรำก็ทำให้มีชื่อเรียกรวมๆ เป็น Bebop / Post-Bop อย่างใดอย่างหนึ่งไปเลย นักดนตรีที่โด่งดังทางด้านนี้คือ Charlie Parker