ประวัติวง Modern Jazz

Jazz คือ การบรรเลงดนตรีในอีกรูปแบบหนึ่ง มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาดนตรี Jazz จึงได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยมีการเปิดเพลง Jazz ในงานเต้นรำต่างๆ ของชาวไทยในสมัยก่อน นอกจากนี้ดนตรี Jazz ยังเป็นดนตรีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างสูง โดยท่านทรงหัดเล่นดนตรีเมื่อมีพระชนมายุเพียง 13 พรรษาเท่านั้น ต่อมาท่านจึงเริ่มฝึกฝน Jazz โดยเฉพาะ ท่านทรงหัดเป่า Saxophone คลอไปพร้อมกับเพลงจากแผ่นเสียงของวงดนตรี Jazz ชั้นนำระดับโลก เช่น Johnny Hodges และ Sidney Bechet รวมทั้งศิลปินท่านอื่นๆ อีกมากมาย จนเกิดความชำนาญ อีกทั้งท่านยังทรงโปรด Dixieland Jazz เป็นอย่างมาก ท่านทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงเอาไว้มากมาย เป็นจำนวน 48 บทเพลง แน่นอนว่าส่วนใหญ่ท่านทรงพระราชนิพนธ์ในรูปแบบเพลง Jazz ที่เป็นแนวดนตรีโปรดของท่าน

Modern Jazz คืออะไร ?

หลังจากที่ Jazz แบบดั้งเดิมได้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ก็ได้มีดนตรี Jazz ชนิดใหม่ที่ผ่านการพัฒนามาอย่างยาวนาน ซึ่งถูกเรียกว่า Bebop ได้เกิดขึ้นตามมา โดยเพลงเหล่านี้จัดเป็นเพลง Jazz ประเภทแรก ที่เป็นดนตรีบรรเลงเพื่อนำมาใช้ฟังโดยเฉพาะ ไม่ได้เล่นเพื่อเปิดในงานเต้นรำแบบสมัยก่อนอีกต่อไป โดยหลังจากที่ Bebop กลายมาเป็นแนวทางหลักของเพลง Jazz เริ่มตั้งแต่ทศวรรษ 1950 เป็นต้นมา เมื่อกาลเวลาผ่านไปก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่วงการขึ้นอีกครั้ง เพราะมีนักดนตรีกลุ่มหนึ่งคิดว่า ถึงแม้แนวทางใหม่ของดนตรี Jazz อย่าง Bebop จะให้ความคิดสร้างสรรค์อันอิสระ แก่นักดนตรีเพิ่มมากขึ้นก็ตาม ก็ถึงกระนั้นก็ยังไม่ให้อิสระอย่างเพียงพอ ตามใจต้องการ เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงรวมพลังกันให้เกิดการผลักดันเพื่อการเล่นให้เกิดอิสระมากขึ้นอีกขั้น โดยการผลักดันในครั้งนี้ก่อให้เกิดอัลบั้ม Free Jazz ของ Ornette Coleman ขึ้นในปี ค.ศ.1961 โดยเป็นการบันทึกเสียงของเครื่องดนตรี จำนวน 4 ชิ้น เล่นด้วยกัน 2 วง ความพิเศษ คือ การเล่นแบบด้นสด แบบไม่มีการคุยนัดแนะกันมาก่อนใดๆ ทั้งสิ้น โดยทุกคนสามารถเลือกบรรเลงตามใจตนได้อย่างอิสรเสรี

จากการพลักดันอย่างรุนแรงนี้ ล้วนมาจากพลังของนักดนตรีผิวดำ ที่ต้องการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อทวงสิทธิของคนดำในช่วงทศวรรษ 1960 จึงทำให้นักดนตรีได้ผสมผสานดนตรี ‘Free Jazz’ ลงไป เพื่อใช้เรียกร้องหาสิทธิ-เสรีภาพของคนดำในยุคนั้น

ถึงแม้การเล่นดนตรี Jazz ในปัจจุบันนี้ จะมีอิสระเกินความเป็นมาในอดีตแล้วก็ตาม หากแต่ก็ยังคงมีการประพันธ์เพลงไว้ในระดับโครงสร้าง โดยเรียกกันว่า ‘Avant-garde jazz’ โดยจากแนวทางทั้งหมดนี้ บางครั้งมันก็ถูกนำมาปรับทำนองให้ฟังง่ายขึ้นและเรียกว่า ‘Modern Jazz’