ประวัติวง Fusion Jazz

Fusion Jazz บางครั้งอาจเรียกด้วยคำสั้นๆ อย่าง Fusion หรือ Jazz-rock โดยเป็นแนวดนตรีที่มีการสอดประสานกันและกัน ซึ่งมีการพัฒนามาจากการผสมของ Funk กับ R&B โดยจังหวะและการพัฒนาเกิดมาจาก Effects electronics ของเพลง Rock มีเอกลักษณ์ คือ จังหวะไม่ซับซ้อน ซึ่งไม่ได้เอามาจากแนวทางของดนตรีตะวันตก โดยเครื่องดนตรีทั่วไป อันจัดเป็นส่วนประกอบของ Jazz มักใช้เครื่องเป่าลมและเครื่องดนตรีทองเหลืองเป็นหลัก สำหรับการแสดงในระดับสูง มีเทคนิคในการใช้เครื่องดนตรีอันแพรวพราว โดยคำว่า Jazz Rock มักถูกใช้คู่กับ Jazz Fusion เฉกเช่นเดียวกันกับดนตรีที่เล่นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960-1970 ซึ่งเป็นยุคที่วง Rock ได้เพิ่มองค์ประกอบของ Jazz เข้ามาเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากที่ได้รับความนิยมในช่วงปี 1970 Fusion Jazz ได้ขยายแนวทางการแสดงสดให้มีความหลากหลายมากขึ้น จนเกิดการทดลองต่อมาในทศวรรษ 1980-1990 อัลบั้ม Fusion เหล่านี้ ได้รับการยกย่องในกลุ่มศิลปินที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของสไตล์

คำว่า Fusion jazz ได้รับอิทธิพลมาจากช่วงปลายยุค 60 ในขณะที่กระแส Rock กำลังมาแรง โดยมีนักดนตรีระดับตำนานอย่าง Jimi Hendrix,The Beatles,UFO,Elvis Presley รวมทั้งวง Hardrock ซึ่งกลายมาเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ ให้กับคนรุ่นใหม่อย่างมากมาย โดยมี Miles Davis เป็นผู้บุกเบิกดนตรีแนวนี้ขึ้น จากการนำเครื่องดนตรีไฟฟ้ามาผสมเข้ากับวง Jazz อีกทั้งยังมีการจำกัดขนาดนักดนตรีให้น้อยลงพอๆ กับวง Rock การเล่นของ Miles จะละทิ้งการเล่นแบบ Swing รวมทั้งเน้นส่วนของการ Improvise เข้าไปด้วย จึงก่อให้เกิดอิสระในการเล่นเป็นอย่างยิ่ง โดยการกระทำของ Miles ไม่เป็นที่พอใจของนักดนตรี Jazz รุ่นเก่ามากนัก หากแต่มันก็ทำให้เกิด Jazz สาขาใหม่ขึ้นมามากมาย ทำให้ขยายฐานผู้ฟังมากขึ้นไปอีก มีส่วนผสมของ Rhythm อันหนักหน่วง หากแต่ก็มีเพลงช้าที่บรรเลงด้วยความสุขุมนุ่มลึก ลงลึกไปถึงก้นบึ้งของหัวใจ โดย Fusion Jazz จะค่อนข้างฟังยากและเล่นยาก เพราะมีการดึงเอาเทคนิคแปลกๆ เข้ามาผสมผสานระหว่าง Rock , Jazz , Blues , Soul , Funk รวมทั้งแนวดนตรีแขนงอื่นๆ เข้ามาอีกมากมาย เพราะไม่มีกฎตายตัว อีกทั้งยังมีการทดลองโดยการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปเรื่อยๆ ทำให้เกิดความแปลกและแตกต่างโดยมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่ สำหรับนักดนตรีแนว Fusion Jazz ที่เราอยากแนะนำให้คุณลองไปฟังดูก็คือ Miles Davis นั่นเอง เขา คือ ตำนานศิลปิน Fusion Jazz ผิวดำผู้ที่สร้างนักดนตรีฝีมือระดับพระกาฬออกมาอีกมากมาย เป็นการสืบต่อทายาท ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักดนตรี Fusion Jazz ในยุคต่อมาได้อย่างเปี่ยมล้น